Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

KOŃ BAJKOWY

1 Informacje Ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego konbajkowy.pl jest Anna Siedlecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Siedlecka z siedzibą w Nidzicy, ul. Kościelna 10/14, NIP 9840202058, adres e-mail konbajkowy@gmail.com
 2. Klientami Sklepu są osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające zdolność prawną akceptujące regulamin Sklepu („Klient”)
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu.
 4. Oferta sklepu zamieszczona jest na stronie internetowej www.konbajkowy.pl

II Warunki korzystania ze Sklepu i składanie zamówień

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a Anną Siedlecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Siedlecka z siedzibą w Nidzicy (13-100), ul. Kościelna 10/14, NIP 9840202058
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Zamówienia realizowanie są na terenie Polski.
 5. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej konbajkowy.pl lub poczty elektronicznej na adres konbajkowy@gmail.com 24 h na dobę. Zamówienia składać można również poprzez przesłanie wiadomości prywatnej w aplikacji Instagram, dostępnego pod adresem www.instagram.com/konbajkowy .
 6. W celu złożenia zamówienia przez stronę konbajkowy.pl Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
 1. Wybrać wariant kolorystyczny, jeśli dotyczy;
 2. Dodać produkt do koszyka;
 3. Wybrać rodzaj dostawy;
 4. Wybrać rodzaj płatności;
 5. Złożyć zamówienie używając przycisk „Płacę”.
 6. przelew bankowy
 7. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki pocztowej
 8. płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 9. przesyłka pocztowa – koszt dostawy 15 zł
 10. przesyłka InPost – koszt dostawy 15 zł
 11. przesyłka zagraniczna - kraje UE - koszt dostawy 50 zł
 12. odbiór osobisty w Warszawie na ul. Smoczej.
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Sklep powiadomi Klienta o przyjęciu zamówienia poprzez przesłanie stosownej wiadomości z podsumowaniem zamówienia oraz danymi do przelewu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta wskazanej w potwierdzeniu należności.
 3. Do momentu potwierdzenia zamówienia/wysyłki zamówienia przez Sklep, Klient ma możliwość cofnięcia lub zmiany zamówienia. Cofnięcia lub zmiany zamówienia dokonać można mailowo na w/w adres. Do skutecznego cofnięcia lub zmiany zamówienia niezbędne jest potwierdzenie tego faktu przez sklep drogą mailową. W przypadku skutecznego cofnięcia zamówienia Sklep zwróci Klientowi otrzymaną od niego należność.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku: podania przez Klienta danych adresowych w sposób uniemożliwiający wysyłkę towaru, braku wpłaty należności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności

III Ceny i sposób zapłaty

 1. Ceny jednostkowe produktów, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług, wskazane są w opisie poszczególnych produktów.
 2. Obowiązują ceny wskazane w chwili złożenia zamówienia. Cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.
 4. Klient może wybrać następujący sposób zapłaty za towar:
 1. Do cen towarów należy doliczyć koszt dostawy zamówienia zgodnie ze stawką określoną w punkcie IV podpunkt 4.

IV Czas realizacji i Dostawa

 1. Szacowany czas realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie produktu. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty (w przypadku przedpłaty) lub od momentu zawarcia wiążącej umowy sprzedaży (w przypadku płatności za pobraniem) do momentu wysłania zamówienia do Klienta. Do wskazanego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki określony przez operatora pocztowego.
 2. W przypadku informacji „Produkt na zamówienie” czas realizacji zamówienia podany zostanie przez Sklep po wysłaniu stosownego zapytania przez Klienta. Zapytanie wysłać można za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu facebook.com lub aplikacji Instagram.
 3. Zamówienie dostarczane jest na adres wskazany w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia wynikające z podania nieprawidłowych danych adresowych przez Klienta.
 4. W przypadku zamówienia kilku towarów o różnym czasie realizacji zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówienia:

V Zwrot towarów – odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia np. poprzez wysłanie oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu w formie pisemnej na adres: ul. Smocza 16/83, 01-027 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: konbajkowy@gmail.com . Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przesłanego również wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail Klienta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Rzecz należy odesłać na adres:

Anna Siedlecka

Ul. Smocza 16/83

01-027 Warszawa

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi między innymi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VI Rękojmia i Reklamacje

 1. Towary sprzedawane przez Sklep są nowe. Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkty wolne od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w przedmiocie zakupionych w Sklepie towarów jak i w przedmiocie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Reklamację należy złożyć elektronicznie: konbajkowy@gmail.com lub pisemnie na adres:
  Anna Siedlecka
  ul. Smocza 16/83
  01-027 Warszawa

W reklamacji Klient podaje m.in. opis wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia lub stwierdzenia, swoje dane oraz żądanie w związku z wadą towaru. Reklamowany produkt należy odesłać na adres Sklepu. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep wysyła Klientowi w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 1. W przypadku uznania reklamacji Produkt podlega naprawie lub wymianie na inny, wolny od wad, zgodnie z żądaniem klienta. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie są możliwe z uwagi na brak towaru lub nadmierne koszty naprawy, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje wymianę na inny produkt z oferty za zgodą Klienta.
 2. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep zwróci Klientowi reklamowany produkt wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR), za pomocą której Klient może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych online, znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

VII Dane osobowe- Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w zakresie wynikającym z zawartej umowy, w szczególności w zakresie danych identyfikacyjnych, tj. imienia i nazwiska, firmy, numeru NIP, adresu Klienta, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu jest Anna Siedlecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Siedlecka z siedzibą w Nidzicy, ul. Kościelna 10/14, NIP 9840202058, adres e-mail konbajkowy@gmail.com , nr telefonu
 2. Dane osobowe Klientów wskazane w pkt 1 przetwarzane są przez Sklep w celu realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem nie podania danych jest odmowa realizacji Zamówienia.
 3. Za zgodą Klienta wyrażoną w wiadomości e-mail dane osobowe Klienta wykorzystywane będą w celach marketingowych i reklamowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów wskazanych w pkt 1 będą podmioty uczestniczące w realizacji Zamówienia, w tym kurierzy, dostawcy, pośrednicy oraz podmioty uczestniczące w procedurze płatności. Ponadto dane osobowe Klientów przekazywane będą podmiotom świadczącym obsługę podatkowo-księgową Administratora. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 przechowywane i przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Umowy, w tym okres niezbędny do realizacji roszczeń reklamacyjnych oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania i aktualizowania, a także prawo żądania usunięcia danych, ograniczania ich przetwarzania, przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania
 6. Strona internetowa konbajkowy.pl gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających i korzystających z niej. Zebrane w ten sposób informacje służą okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności strony internetowej konbajkowy.pl
 7. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć
 8. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
 9. Dane osobowe Klientów są przechowywane i zabezpieczone przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 10. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych w oparciu o art. 37 ust. 1 RODO.
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Strona internetowa konbajkowy.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Pliki cookies” dostępnym na stronie konbajkowy.pl
 13. Strona internetowa konbajkowy.pl może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony konbajkowy.pl

VIII Postanowienia końcowe

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadania urządzenia końcowego (np. komputer, urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową typu Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome, a także aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta wiąże się z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zastosowanie mają przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
 7. Załącznik do Regulaminu stanowi wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl